Salt hawiianlava02
Salt hawiianlava02 Salt hawiianlava01 Salt hawiianlava03 Salt hawiianlava04

Salt, Black Hawaiian (fine ground)

hawaiian lava salt, activated charcoal

$2.20


Origin: Hawaii